Minihaagissuvila renditingimused

 1. Rendiperiood on minimaalselt 3 ööpäeva ja renditasu arvestatakse kalendripäevade järgi. Näide: Rentnik tuleb haagissuvilale järele neljapäeval kell 18:00 ning tagastab pühapäeval kell 16:00. Renditasu tuleb maksta 4 kalendripäeva eest. Hinnakiri on nähtav minihaagissuvila.ee/hind. 
 2. Rendiperiood algab esimesel rendipäeval alates kella 14:00 ning lõpeb rendiperioodi lõpppäevale järgneval hommikul hiljemalt kell 10:00, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
 3. Kui haagissuvila tagastatakse rohkem kui kaks tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, lisatakse rendile ühe ööpäeva tasu. Võimalikest muudatustest tagastamise aja suhtes tuleb rendileandjat teavitada esimesel võimalusel.
 4. Rentnik on kohustatud kasutama haagissuvilat heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.
 5. Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila väljastamist rendilepingu.
 6. Rendihind sisaldab haagissuvila liiklus- ja kaskokindlustust.
 7. Rentnikul on õigus kasutada haagissuvilat siis, kui ta on vähemalt 21-aastane ja omab mootorsõiduki juhi staaži vähemalt 2 aastat.
 8. Rentnikul on õigus renditud haagissuvilaga liigelda Euroopa Liidus ning Islandil, Norras, Šveitsis, Liechtensteinis ja Suurbritannias.
 9. Broneeringu kinnituseks tuleb teha ettemaks 50% ulatuses haagissuvila renditasust rendileandja Happy Life OÜ arveldusarvele EE391010220264544224.
 10. Kogu renditasu peab enne haagissuvila väljastamist olema tasutud. Kohapeal kaardiga maksta ei saa.
 11. Rentniku loobumisel rentimisest on rendileandjal õigus jätta ettemaks tehtud kulutuste ja saamata jäänud renditulu katteks.
 12. Rentnik on kohustatud haagissuvila üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus.
 13. Rentnik peab maksma rendilepingu nõuete täitmise tagatisraha 250€ enne haagissuvila väljastamist (soovitavalt kohapeal sularahas).
 14. Haagissuvila vaadatakse üle, esitatakse pretensioonid ning tagatisraha tagastatakse juhul, kui haagissuvila on puhas ja terve, ei avastata varjatud vigu ning ei laeku nõudeid kolmandatelt osapooltelt.
 15. Rentnik on kohustatud haagissuvila tagastama samas seisus, millisena see talle loovutati, st. väljast puhas, reovee paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud. Samas seisus mittetagastamise korral tasub Rentnik koristustasu vastavalt hinnakirjale. Koristusteenus on võimalik ette tellida haagissuvila broneerimisel.
 16. Rentnik on kohustatud tegema kõik, et rendileandjale vältida kahju tekkimist.
 17. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust lepingus toodud kontaktidele ning seadusest tulenevalt on kohustus teavitada Politseid ja vajadusel Päästeametit.
 18. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral tekkinud kahju kannab rentnik täies ulatuses, mida ei kanna kindlustus, s.h. omavastutuse määr.
 19. Haagissuvilas on keelatud vedada loomi ja suitsetada. Nõude rikkumisel on leppetrahv 200€.
 20. Haagises oleva matka-gaasipliidi kaasasolev gaasiballoon ei pruugi olla täis.
 21. Rendipunkti aadress: Kaasiku tee 15, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa
 22. Rendileandja kontakt:

OÜ Happy Life
Merko Kimsto
Telefon +372 52 83 855
E-post: minihaagissuvila@gmail.com
www.minihaagissuvila.ee
https://www.facebook.com/minihaagissuvila